Pojeďte s námi na další výpravu do magického údolí bosenských pyramid.

25. – 29.10. 2017

Již dvakrát jsme měli možnost zažít intenzivní transformační potenciál bosenských pyramid a léčivých podzemních tunelů. Každá z těchto expedic velmi obohatila a změnila náš život. Poznali jsme na vlastní kůži hlubokou transformaci našeho energetického i fyzického těla.
Proto jsme se rozhodli uspořádat další výpravu na tato mimořádně energeticky silná místa za účelem léčení a posilnění naší transformace

Součástí programu budou prohlídky pyramid a tunelů s akreditovaným průvodcem, léčebné pobyty v tunelech a rituály na pyramidách a Vratnické mohyle s naším vedením.

Obyčeje a rituály jsou součástí každé lidské kultury a tradice spojené s přirozenými cykly přírody. Tam, kde člověk neztratil kontakt se svojí duší a přírodou, najdeme stovky různých tradic a způsobů, jak obnovovat a utvářet svůj život v souladu s celkem.

Náš způsob energetické práce nevychází z žádné konkrétní tradice, používáme léčivé byliny jako vykuřovadla k očistě a jednoduchá slova a techniky k uskutečňování našich záměrů.
Vzdáváme díky všem zdrojům, které nás vyživují – spojujeme se s přírodními živly – vodou, ohněm, vzduchem a zemí, dáváme obětiny a pomocí písní oslavujeme všechen život.

Velký energetický potenciál silových míst pyramid umocňuje naší transformaci a podporuje léčení na všech úrovních.

V podzemních tunelech se mimo jiné nachází léčivé energetické frekvence a mnohonásobné množství negativních iontů než v nejčistším jehličnatém lese.

Lidé se zdravotními problémy vypovídají o zásadním zlepšení zdravotního stavu nebo celkovém vyléčení a to i u těžkých diagnóz, jako je cukrovka, parkinsonova nemoc nebo astma.

Pro fyzicky zdravého člověka přináší pobyt v tunelech stavy rozšířeného vědomí, hlubší spirituální napojení a zvětšení a pročištění energetického pole.

Díky meditacím zde jsme získali hlubší vhled a spojení s intuicí a prožívali jsme hluboký vnitřní mír, který přetrvával i měsíce po návratu domů.

Naší akce se můžete zúčastnit dvěma způsoby:
1) cestovat s námi mikrobusem nebo dodávkou
2) cestovat po vlastní ose

Účastnický příspěvek s dopravou je 13 500 Kč (540 eur)
Vyjíždíme z Ostravy, možnost přistoupit bude také v Brně a Bratislavě.
Bez naší dopravy – 11 000 Kč. (440 eur)

Příspěvek zahrnuje:
– 5x snídaně
– 5x svačina
– 5x večeře ve skvělé rodinné restauraci
(s možností vegerariánského menu)
– ubytování ve 2-lůžkových pokojích s vlastní koupelnou
(je možné si připlatit za 1- lůžkový pokoj)
– vstupné a poplatky na pyramidy a do tunelů
– služby profesionálního průvodce
– rituály a transformační program pod vedením zkušených lektorů
– doprava tam i zpět a pojíždění na místě – ( v případě příspěvku
13 500 Kč)

Příspěvek nezahrnuje:
– cestovní pojištění
– vstupné mimo program

(nejsme cestovní agentura, jedná se o soukromou akci)

Přihlášky posílejte na:
info@moje-vztahy.cz

Do přihlášky uveďte prosím své celé jméno a číslo vašeho telefonu.

Těšíme se na Vás
Radka a Taran

Prožitkový víkendový seminář s rituálem potní chýše

24. – 26.11. 2017

Celistvý člověk je ten, kdo přijal všechny části své osobnosti, své světlé i temné stránky.

Každý člověk má obrovský potenciál kreativního tvůrce vlastní reality. Mnoho lidí si však svoji sílu neuvědomuje, a tak odevzdávají svojí moc do rukou ostatních a žijí život oběti, v zajetí okolností a příběhů druhých. Důvodem je neznalost sebe sama a působení stínu v životě člověka.

Co máme na mysli pod pojmem stín?

Náš stín je temná a nevědomá stránka naší psyché, ta část, se kterou se odmítáme identifikovat. Je zastoupena zejména tím, k čemu máme v životě odpor, co nesnášíme, nechceme, nepřijímáme a nejsme si toho vědomi. A zároveň vše, co jsme v sobě zatím neobjevili, co jsme potlačili nebo zanedbali a může to být pro nás krásné, obohacující a užitečné.

Každá volba, každé rozhodnutí, které jsme v životě učinili, nás stavěla před nutnost rozhodnutí upřednostnit jednu z možností. Ostatní možnosti tak zůstaly pro daný okamžik nevyužité nebo nepoznané a staly se součástí našeho nevědomí. S každou nevyužitou volbou však přicházel pocit vnitřní frustrace nebo nespokojenosti, způsobený pocitem marnosti lidského snažení po celistvém, jednotném bytí.

Naše vědomá část tvoří pouze velmi malou součást celé bytosti a vytváří osobnost, se kterou se identifikujeme. Tato osobnost však tvoří jen vnější fasádu, snaží se líbivě působit na své okolí podle toho, jak byla naučená jednat během dětství a dospívání.
Pokud jsme plně identifikovaní s touto persónou (vnější maskou), pak využíváme pouze malou část našeho skutečného potenciálu a necháváme působit svůj stín, který nám připravuje mnoho nemilých překvapení v podobě nemocí, nehod, nešťastných okolností a nenaplněných vztahů.

Stín se nachází v našem nevědomí, je však stále přítomný v našich životech a působí na nás přes projekce do vnějšího světa. Všechny nepříjemné situace, které prožíváme s ostatními nebo sami se sebou, jsou důsledkem působení našeho stínu.
Náš stín vzniká zejména během dětství a s nepříjemnými podmínkami a zážitky roste. Proto většina lidí svůj stín raději vytěsní a nechce se jím zabývat ani v dospělosti, aby nemuseli přijít do kontaktu se svým zraněným já. Svůj stín potom promítají do svého okolí, ze svého neštěstí vždy viní druhé, věří na náhody a největší moc dávají životním okolnostem.

Člověk, který si začíná uvědomovat svoji zodpovědnost za vlastní prožívání, bývá postaven před výzvu, naučit se čelit vlastnímu stínu a postupem času zpracovávat informace, které dříve vytěsnil. Konfrontace s vlastním stínem bývá nejtěžší výzvou v našem životě, ale čím více témat, spojených se strachem, bolestí, hněvem, studem, nenávistí, závistí a pýchou, si dovolíme vědomě zpracovat, tím více důvěry, talentů, vlastní identity, síly, laskavosti, upřímnosti a otevřenosti získáme.

Proto je vědomá práce se stínem tou nejlepší motivací pro smysluplný a celistvý život.
Podle našeho názoru, nestačí pouze meditovat a na zlé věci prostě nemyslet… protože náš stín tím nezmizí. Je důležité nahlédnout do svých temných zákoutí, transformovat je a přinést moudrost poznání tam, kde nám může pomoci k uskutečňování našich cílů – k radostnému, vědomému a naplněnému životu.

Abychom mohli skutečně milovat sami sebe i ostatní bytosti, je nutné poznat všechny své role, vlastnosti a stránky osobnosti, přijmout jejich energii a vědomě ji začít používat ve prospěch kreativního a vědomého života.

Součástí našeho semináře budou individuální konstelační techniky. Budeme pracovat s tělem a zaměříme se na svá emoční zranění. A také máme pro vás připravený očistný rituál indiánské potní chýše.

Cena za víkendový seminář včetně ubytování a plné penze je
3.798 Kč.
Ubytování je počítáno ve více lůžkových pokojích, je ale možno si připlatit za pokoj jedno nebo dvou lůžkový.

Přihlášky posílejte na:
info@moje-vztahy.cz

Do přihlášky uveďte prosím své celé jméno a číslo vašeho telefonu.

Těšíme se na Vás
Radka a Taran